История

 

Ние от СМАРТ КОНСУЛТАНТС имаме над 15 години опит в сектора на недвижимите имоти. Приветстваме всяко ново предизвикателство. Нашата мисия е да предложим пълен спектър от услуги, насочени към успешната реализация на един проект. Простичко казано, да реализираме една идея от чертожната дъска до модерна функционална сграда, отговаряща на всички изисквания дори на най-претенциозния клиент.

За България

Български Английски

За бранда


СМАРТ КОНСУЛТАНТС е бранд, който концентрира дългогодишния ни опит в:

 • Предпроектни проучвания, проектиране, строителство и продажби на жилищни, търговски и офис площи;
 • Поддръжка и управление на жилищни сгради и комплекси, търговски обекти, офис площи, хотелски комплекси. 

Презентация на компанията

Български Английски

Тестов слоган за екип

Нашата гама от услуги

 • Проектиране и Строителство

  • Откриване на строителна площадка, заверяване на заповедна книга;
  • Осъществяване на ежедневен контрол от страна на висококвалифицирани специалисти за спазване на одобрената проектна документация и качеството на извършваните дейности;
  • Проследяване на стъпките в отделните инстанции, съгласувано с изискванията на инвеститора;
  • Контролиране на количеството на извършената работа, времевите и финансови параметри на обекта;
  • Цялостен контрол върху етапите на строителство с цел своевременно получаване на необходимите разрешения, свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на обектите и прилежащите към тях терени
 • Продажби


  Със специален акцент върху продажбите и маркетинга, разработваме задълбочено и двете нива – национално и международно. Екипът ни разполага с опитни специалисти във всички области, свързани с пазарната реализация на обектите:

  • маркетингови проучвания
  • онлайн продажби и Е-маркетинг
  • продажби на крайни клиенти
  • продажби с инвестиционна цел
  • съвместна работа с партньорски агенции
  • CRM и лоялен маркетинг
  • разработване и контролиране на медиа планове
  • графичен дизайн на рекламни материали

   

 • Управление и Мениджмънт


  Екипът ни има дългогодишен чуждестранен и национален опит в управлението и поддръжката на различен тип обекти  – от жилищни и офис сгради до търговски центрове и хотелски комплекси. За качеството на предлаганите услуги говорят множеството награди. Ние структурираме нашите цели и отношения с клиентите по начин, който да гарантира, че приносът на страните ще максимизира възвръщаемостта на направените инвестиции - в краткосрочен и дългосрочен план. Това може да бъде постигнато по много начини, някои от които повечето фирми за управление на имоти не предлагат.

 • Ние работим за вас

   
  В желанието си за голяма представителност, клиентите ни държат на богат набор услуги , които да гарантират качеството на предлагания продукт. В СМАРТ КОНСУЛТАНТС  имаме необходимия потенциал да предложим различни варианти на цялостна стратегия или решение на конкретен проблем.

Стажантски програми

 

  Като компания с традиции, ние сме призвани да предоствяме на младите хора възможност за изява, да ги стимулираме за придобиване на опит в реална бизнес среда. Стажантите ни не просто се запознават с дейността на компанията отблизо, но и са ангажирани с реални проекти, участват в търсенето на решения по различни проблеми и успешно развиват своята креативност, иновативно мислене и умения за работа в екип. Вярваме, че натрупаният опит и знания ги подготят за успешна кариера.

 
Партньори