Прединвестиционни проучвания

 

  • Правилно развиване на начално бизнес-планиране и разработване на стратегии за инвестиране и подбор на локация.
  • Разработване на feasibility study за всеки конкретен проект
  • Анализ на градоустройствени показатели, захранването с инфраструктура (пътища, вода, ел. и др.), анализ за конкретния случай.
Свържете се с нас